Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tôi Yêu Marketing | September 25, 2022

Scroll to top

Top

2 Comments

NHẬT KÍ SÁNG TẠO 68 – NIỀM TIN

Photobucket

Hôm nọ, trong lớp của tôi, các bạn hỏi là làm sao viết một proposal hay và làm sao bán được ý tưởng của mình cho khách hàng. Và đó cũng chính là vấn đề được nhiều bạn làm ở agency quan tâm nhất.

Câu đầu tiên tôi hỏi các bạn đó rằng, với một cái proposal như vậy, thì bạn đang bán cái gì?

Chiến lược? Kế hoạch? Ý tưởng? Ngân sách? Khả năng của công ty?…

Và đã có một bạn trả lời theo đúng quan điểm của tôi. Chúng ta đang bán niềm tin.

Niềm tin rằng cái chiến lược này giải quyết được vấn đề kinh doanh của khách hàng.

Niềm tin rằng cái kế hoạch kia là hiệu quả, hợp lý và có thể thực thi được.

Niềm tin rằng cái ý tưởng kia là hay, hấp dẫn và đủ thu hút được đối tượng truyền thông của khách hàng.

Niềm tin rằng ngân sách là đáng bỏ ra cho cái chiến lược và ý tưởng hay như vậy.

Niềm tin rằng công ty này, những con người này hoàn toàn đủ năng lực cho dự án này.

Một kế hoạch không như cái máy khi mà bạn có thể sờ, chạm và chạy thử. Một kế hoạch, chiến lược, ý tưởng là một khái niệm trừu tượng trong tương lai. Và người ta chỉ mua nó khi bạn làm cho người ta tin vào một tương lai tốt đẹp.

Bởi vậy, không chỉ có ý tưởng, và dù rằng ý tưởng là cái quan trọng nhất trong tất cả mọi thứ, chúng ta cần phải tự tin vào các ý tưởng của mình. Nếu bạn không tin vào những gì bạn đề xuất thì làm sao người khác tin được.

Nếu bạn chưa tự tin với ý tưởng đó, hãy xin khách hàng dời ngày họp.

Nếu bạn không tin tin với một ý tưởng nào đó, đừng bán nó.

Nếu khách hàng hỏi bạn rằng bạn đề xuất ý tưởng nào trong 3 cái bạn đang bán, hãy nói là cả 3 vì chúng tôi yêu cả 3 ý tưởng.

Và hơn hết tất cả, niềm tin được xây dựng từ mối quan hệ và sự tôn trọng. Và người làm agency hãy làm tất cả để có được sự tôn trọng đó từ khách hàng của bạn.

Phương Hồ.Comments

  1. l0ngth4n

    :heart: :heart:

  2. Misa Thach

    và niềm tin cho bản thân để ra ý tưởng :w00t:

Comment with facebook

comments

Submit a Comment

Cancel reply