Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tôi Yêu Marketing | September 28, 2022

Scroll to top

Top

No Comments

NHẬT KÍ SÁNG TẠO 61 – THƠ

Photobucket

Gửi ẾCH ĐI DÉP TO và CÓPY HAI TỜ:

Hai người có cặp có đôi

“Sáng tạo” “tối phá” xong rồi sâu hang (show hàng)

Đại ca liếc dọc liếc ngang

Xong đại ca bảo rõ ràng chưa hay

Mở sách tham khảo xưa nay

Xem thiên hạ nói chuyện này thế nao!

Hai người chẳng biết làm sao

Đành ra ngoài quán, đành vào in tơ (internet)

Đứng ngồi cứ ngẩn cứ ngơ

Bờ rên xì tóm đợi giờ mít tinh (Brainstorm)

Mỗi lần có vụ pít chinh (Pitching)

Đêm hôm lọ mọ phát kinh cả người

Thiên hạ cứ tưởng mình lười

Đã không an ủi lại cười đểu nhau

Ngẫm đời lắm lúc thấy đau

Nhìn ai đia chết mà sầu con tim

Hai người vẫn cứ một tim

Ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi tìm ý hay

Phen này đại ca biết tay!

GỬI CHỊ EM CAOCAO:

Ơ cao là phận nàng dâu

Tứ phía nó oánh, trên đầu dưới chân

Khách hàng đứa nhấc, kẻ cân

Ý cò ý kiến muôn phần cam go

Tiền thì chúng nó chẳng cho

Sửa lui sửa tới lại gò deadline

Idea chúng nó đếch buy

Nó bảo về nghĩ thêm vài định hương (hướng)

Đã thế sáng tạo chẳng thương

Chúng bảo tại chẳng biết đường pờ ri (pre-Zen

(-sent) nên ý tưởng ra đi

lại cày lại cuốc lại rì với vai (revise)

Thằng nào cũng đếch nhận sai

Nên ơ cao khổ có ai thương cùng

Cái bọn sáng tạo điên khùng

Sáng tạo tối phá, không ngừng chửi thê (chửi thề)

Phận dâu sao khổ – khổ ghê! Fuck!

CÔNG THỨC VƯỢT TRỘI CHO ANH EM ĐÌ DAI:

Logo thì phải bigger

Background phải có mờ mờ hoa văn

Headline nhất định phải cần……

Shadow đổ bóng thêm phần thực hư

Product bay lượn lắc lư

Lấp lánh ánh sáng trông như diamond

Đầu dòng text có icon

Đâu đó nên có chứng nhần (chứng nhận) ai dô (ISO)

Pack shot cái nhấp cái nhô

Cho thêm sinh động họa đồ layout

Consumer happy sao

Tay cầm sản phẩm đưa vào ca mê (ra).

(Ý là phải có hình thằng người cầm sản phẩm, cười cười nhìn vào ống kính)

Kết thúc bao giờ cũng là: GIA ĐÌNH CƯỜI CƯỜI, MỌI NGƯỜI HẠNH PHÚC!

(Đốc Tờ Ti hay còn gọi là K300)Comment with facebook

comments

Submit a Comment