Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tôi Yêu Marketing | October 16, 2021

Scroll to top

Top

No Comments

NHẬT KÍ SÁNG TẠO 33 – NHẢY

Photobucket

Xấp nhỏ nói:

– Trong ngành này thì càng nhảy càng làm được nhiều sản phẩm, nhiều thương hiệu khác nhau. Kinh nghiệm sẽ đa dạng hơn, sau này đụng cái gì làm cũng được.
– Phải nhảy thì lương mới đột phá, chứ ở một nơi hoài thì lương tăng 5-10% là cùng.
– Ở đây sếp không cùng taste với em, bao nhiêu idea bị giết hết, cả năm trời chả có gì bỏ vô portfolio nữa, không đi không được!

Xấp lớn răn:
– Ở lâu trong một công ty, em mới thấy được sự thăng trầm của nó, ôm một nhãn làm qua nhiều năm tháng, giải quyết đủ chuyện về truyền thông cho nó thì mới học được những bài học sâu về thương trường, về chiến lược. Quan trọng nhất là em làm đủ lâu để cảm được nhãn hàng và sống chết với nó thì mới đẻ ra ý tưởng tốt được chớ!
– Muốn lương tăng thì em đã làm gì hơn cho công ty chưa? Em được nhận vô làm với mức lương đó để làm ngần ấy công việc. Thoả thuận từ đầu đã vậy. Sau này em làm cũng đúng mức đó rồi lại đòi tăng lương thì ai mà cho? Nếu em ở vị trí sếp thì cũng nghĩ vậy thôi!
– Khó tìm được người hợp gu ý tưởng với mình nhanh lắm, phải cho người ta thời gian. Nhất là những giám đốc sáng tạo ở nước ngoài về, phải ít nhất một năm mấy bạn khoai tây mới thẩm thấu văn hoá Việt được chớ!

Chả biết đường nào mà lần. Nhưng sự thật là không ngành nào bà con búng nhanh như cái ngành này. Chữ trung thành nhẹ tựa lông hồng. Trung bình cứ 3 năm là nhân sự công ty thay máu gần 100%. Sếp mới về là lại có một đợt cải tổ, xây lại đế chế cho riêng mình. Bà con cứ thế mà chạy loạn cả lên, chả trách chưa đặt mông xuống ghế là đã “Sao, giờ dạt về đâu rồi?”

Nhưng điều này là đúng:

Quan trọng nhất là làm ở đâu mà em vẫn còn thích quảng cáo, chứ đến chỗ nào mà em thấy quảng cáo thật là tệ thì phải phắn ngay, mới vô vài ngày, ngửi mùi vớ vể là phải co chân cho nhanh!Comment with facebook

comments

Submit a Comment