Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tôi Yêu Marketing | January 21, 2020

Scroll to top

Top

thư điện tử

Do

E4M 03/13 – KHI MARKETIES KHÔNG THỂ THIẾU EM

November 12, 2011 | 6

Photobucket

Mỗi ngày chắc hẳn bạn đều nhận được rất nhiều email từ tám phương tứ hướng đổ vào inbox. Bài viết này sẽ hệ thống lại cho chúng ta những trường hợp phổ biến Marketies sử dụng EM.

I Xác nhận.

1. Sau khi đăng kí tài khoản hoặc nhận bản tin ở một web hay software (phần mềm) nào đó, vài giây sau bạn sẽ nhận được email với đường link xác nhận đăng kí thành viên.
Read More