Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tôi Yêu Marketing | September 26, 2022

Scroll to top

Top

spam

Do

E4M 12/13 – EM LÀ SPAM HAY SPAM LÀ EM? TẤT TẦN TẬT MARKETIES CẦN BIẾT VỀ SPAM

March 11, 2012 | 3

Photobucket

Nếu hỏi một từ mà “EM” ghét nhất thì đó chắc chắn là S-P-A-M (phiên âm tiếng Việt là Sờ-Pam). Vì sao SPAM kinh khủng như vậy? Vì SPAM có nghĩa là “EM” sẽ bị khinh rẻ, bỏ mặc, làm ngơ và ngậm ngùi trong ghẻ lạnh (là hộp SPAM box), và không được ngó ngàng đồng thời với việc chẳng bao giờ có thể “mở lời” (được người đọc mở ra) và có một happy-ending (người đọc click từ email vào website và … xa xa hơn thế). Vậy thì, để tìm được tình yêu đích thực với “EM”, chúng ta phải hãy nhìn thẳng vào sự thật và đối mặt với điều kinh khủng này thôi….

SPAM là gì? Tại sao lại có SPAM?

Read More