Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tôi Yêu Marketing | January 21, 2020

Scroll to top

Top

ogilvy

NHỮNG CÂU NÓI KINH ĐIỂN CỦA NHỮNG CÂY ĐẠI THỤ TRONG LÀNG QUẢNG CÁO

May 20, 2008 |

Photobucket

Photobucket

Khi ta đọc 1 quyển sách hay nghe 1 bài giảng, đôi khi những điều ta nhớ nhất chỉ vỏn vẹn trong những câu nói hay, trích dẫn (quotes) mà thôi. Do đó TYM thực hiện bài tổng hợp này, gồm 50 câu nói của những nhân vật nổi tiếng trong ngành quảng cáo, nhiều nhất vẫn là David Ogilvy và Leo Burnett – 2 tượng đài của Quảng cáo thế giới.

Mỗi câu nói là mỗi món quà tuy giản dị nhưng đều ẩn chứa rất nhiều kinh nghiệm, tư tưởng cũng như nỗi lòng của người đi trước. TYM tin rằng qua bài viết, bạn đọc sẽ có thêm nhiều góc nhìn rất khác, rất độc đáo về Advertising mà nếu diễn tả bằng lời văn, bằng dẫn chứng, minh họa có lẽ không sao làm được.

(Những câu màu đỏ là những câu TYM rất tâm đắc)

1. “Advertising is the ability to sense, interpret . . . to put the very heart throbs of a business into type, paper and ink.” Leo Burnett, quoted by Joan Kufrin, Leo Burnett: Star Reacher(1995), Chicago, IL: Leo Burnett Company, Inc., p. 54.

2. Advertising is what you do when you can’t go see somebody. That’s all it is.” – Fairfax Cone (1963), ad agency partner, quoted in James B. Simpson, Contemporary Quotations, 1964, Binghamton, NY: Vail-Ballou Press, p. 84.

3. “Advertising may be described as the science of arresting the human intelligence long enough to get money from it.” – Stephen Butler Leacock, quoted in Michael Jackman, Crown’s Book of Political Quotations, 1982, New York: Crown Publishing Inc., p. 1.

4. “The simplest definition of advertising, and one that will probably meet the test of critical examination, is that advertising is selling in print.” – Daniel Starch, Principles of Advertising, 1923, Chicago, IL: A.W. Shaw Company, p. 5.

5. “Advertising is legalized lying.” – H.G. Wells, quoted in Michael Jackman, Crown’s Book of Political Quotations, 1982, New York: Crown Publishing Inc., p. 2.

6. “Advertising is the genie which is transforming America into a place of comfort, luxury and ease for millions.” – William Allen White, quoted in John P. Bradley, Leo F. Daniels & Thomas C. Jones, The International Dictionary of Thoughts, 1969, Chicago, IL: J. G. Ferguson Publishing Co., p. 15.

7. To advertisers: “Do not compete with your agency in the creative area. Why keep a dog and bark yourself?” – David Ogilvy, Confessions of an Advertising Man, 1971, New York: Ballantine Books, p. 68.

8. “If each of us hires people who are smaller than we are, we shall become a company of dwarfs. But if each of us hires people who are bigger than we are, we shall become a company of giants.” – David Ogilvy, Ogilvy on Advertising, 1985, New York: Vintage Books, p. 47.

9.9. Great designers seldom make great advertising men, because they get overcome by the beauty of the picture – and forget that merchandise must be sold.”– James Randolph Adams, quoted in John P. Bradley, Leo F. Daniels & Thomas C. Jones, The International Dictionary of Thoughts, 1969, Chicago, IL: J. G. Ferguson Publishing Co., p. 12.

Read More