Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tôi Yêu Marketing | July 11, 2020

Scroll to top

Top

marketer

MARKETER – ANH LÀ AI ?

June 13, 2008 |

Photobucket

Photobucket

Ai cũng biết người làm marketing trong doanh nghiệp sẽ được gọi là marketer, vậy họ giữ nhiệm vụ gì trong doanh nghiệp ? 3 nhiệm vụ chính mà 1 marketer thực sự phải đảm đương đó là:

Read More

MARKETING – HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC KHÁCH HÀNG

June 6, 2008 |

Photobucket

Photobucket

Khi nhắc đến Marketing, hầu hết người VN đều luôn nghĩ đó là Tiếp thị – Quảng cáo, Quảng cáo – Tiếp thị, chấm hết!! Vậy chúng ta phải hiểu Marketing thế nào cho đúng ? Marketing là gì ? Có nhiều định nghĩa khác nhau về Marketing, nhưng TYM chỉ đưa ra định nghĩa ngắn gọn và sát nhất, đó là:

Read More