Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tôi Yêu Marketing | November 20, 2019

Scroll to top

Top

loi quang cao

COPYWRITER ONLY – CÁCH ĐÂY 40 NĂM, NGƯỜI TA VIẾT COPY NHƯ THẾ NÀO?

November 4, 2010 | 10

Photobucket

Cách đây 39 năm, người ta viết copy (lời quảng cáo) thuyết phục nhau mới bộc trực làm sao “Thực hành ngay trên vài, không cần lý thuyết và cắt trước mất thì giờ.”

Click trái vào icon dưới để download tất cả trang quảng cáo của báo Tiền Phong, số 602, 1971:

Read More