Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tôi Yêu Marketing | September 26, 2022

Scroll to top

Top

8 Comments

KHÔNG SAY KHÔNG VỀ!!! – 100 MẪU QUẢNG CÁO BIA, RƯỢU

KHÔNG SAY KHÔNG VỀ!!!!!!!!!!!

Alcohol

Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol

Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol

…hix…hix…
PhotobucketComments

 1. Tonight, we drunnk in hell!!!!!!!! hahaha!!!

 2. wind

  hức, tởn bia rựu đến già, nhìu pic we, xem hoài ko hết ^^ 😀

 3. anhtnm

  Tui ấn tượng nhất là chai Vodka “In an absolut world there are no label” 40% alcohol. No name!

 4. Nhìn mấy tấm này muốn nhậu wá…
  Anh em nào muốn nhậu liên hệ nào!!! :mrgreen:

 5. minhhai_police

  á à!
  không trích dẫn nguồn nhá!
  vi phạm nhá!

 6. Huhu, mỗi tuần lục trong ad archive ra up lên cho bà con, TYM đâu có nhớ down về ở đâu, hix hix

 7. hoansucu

  tuyệt vời quá anh yêu , em yêu anh mãi mãi cho đến túi anh hết gạo… :mrgreen:

 8. Nguyen

  Link die hết rồi anh sơn ơi >_<

Comment with facebook

comments

Submit a Comment