Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tôi Yêu Marketing | January 17, 2022

Scroll to top

Top

Posts By ThienAn

ĐI TÌM CHÂN DUNG THƯỢNG ĐẾ – TARGET AUDIENCE

December 11, 2008 |

Photobucket

Sau khi đã phân khúc thị trường, và chọn được cho mình một miếng bánh thích hợp việc tiếp theo một marketer rất quan tâm đó là xác định đối tượng khách hàng mục tiêu (Target audience). Vậy khách hàng như thế nào được gọi là “mục tiêu” ?

Khi đã phân khúc thị trường, đối tượng khách hàng mà công ty chúng ta nhắm đến để tòan lực phục vụ gọi là khách hàng mục tiêu (Target audience)

Khách hàng mục tiêu là khách hàng “sẵn sàng ” với việc đáp ứng đồng thời cả hai tiêu chí: khả năng và có nhu cầu mua sản phẩm mà bạn định bán.

Người có nhu cầu: bạn không thể chào bán 1 hộp chocolate đầy ắp cho 1 thằng nhóc chưa mọc răng hay album nhạc đang hot cho 1 người khiếm thính.

Photobucket

Read More